• diploma Kreatief Edukatief Werk (afstudeerrichting ActiviteitenBegeleiding, hoofdvak muziek/ bijvak dans&beweging) (dit is gelijk aan SPH);
 • Reanimatie
 • Kinder E.H.B.O.
 • Certificaat: Kinderopvang Academie
 • Certificaat: Signalering kindermishandeling
 • VOG oftewel Verklaring Omtrent Gedrag (ook van mijn partner, dochter, vriend van dochter en vriendin van zoon huishoudelijke hulp en meerderjarige stagiaires)
 • “de vier pedagogische basisdoelen” [ViaViela Academie]
 • module: Mindful in de opvang [kinderwijstv]
 • module: Peuterpuberteit [kinderwijstv]
 • module: Sensitieve responsiviteit [kinderwijstv]
 • module: Respect voor autonomie [kinderwijstv]
 • En ik hoop in oktober van dit jaar de opleiding “kinderemotiecoach” af te ronden